Airsoft Warrior Logga in Registera
Regler och Policy
  1. På airsoftwarrior.se gäller svensk lag, och inget olagligt kommer tolereras.
  2. Endast personer över 18 år får använda airsoftwarrior.se, detta eftersom endast personer över 18 får äga och köpa airsoft vapen.
  3. Användning av sidan sker på egen risk, airsoftwarrior.se tar inget ansvar för eventuella bedrägeriförsök eller liknande, vid en polisanmälan kommer airsoftwarrior.se göra sitt yettersta för att bistå polisen men vi kommer endast lämna ut eventuella uppgifter till polisen, inte till privatpersoner.
  4. Regler och policy kan uppdateras och det är användarens ansvar att kontrollera eventuella ändringar, längst ner finns när dessa senast var uppdaterade.
GDPR
  1. Den data som samlas om användaren är endast det användaren själv anger samt användarens IP adress.
  2. Den data som samlas in kommer ej tillhanda hållas till tredje part med undantag för polisen och i dom fall där så krävs för att funktionerna på sidan skall fungera.
  3. Ingen data kommer användas för anonsering.

Senast ändrad: 2020-03-01 23:30